UA EN

ZLAM з 27 серпня по 13 вересня у виставковому просторі D.HUB (еnglish version below)

Зірки українського та легенди світового предметного дизайну, картини сучасних українських художників – резидентів галереї сучасного мистецтва «ЦЕХ» – об’єднали у виставку-історію ZLAM: art meets design. 

Текст організаторів: 

З 27 серпня по 13 вересня 2020 р. у виставковому просторі D.HUB відбуватиметься арт-подія ZLAM. Ідея виставки – відобразити вплив зламних моментів на творчість художників та предметних дизайнерів. Головним дизайнером виставки ZLAM став відомий український дизайнер інтер’єрів Юрій Зименко. За допомогою гри світла, використання кольорів, звукових та візуальних ефектів Юрій позначує поштовх зламу, а живопис показує в колаборації з предметами інтер’єру.

 

Микола Білоус. У відпустку. 2019. Полотно, акрил. 140х190

 

Кожен з експонатів має особливість: наприклад, робота «Ліс» художника Миколи Білоуса має чотири метри заввишки і є однією з найвищих картин. А для шафи Юрія Зименка з колекції Numbers Game, яка існує в єдиному екземплярі, вручну виточувалися не тільки латунні цифри, але й спеціальні ніші під них. Також глядачі вперше побачать деякі роботи в живу. Вперше експонуватимуться картина Рустама Мірзоєва «Спека», крісла Святослава Зброя Bubble та Дмитра Сівака Yellow Brick.

 

Рустам Мірзоєв. Спека. 2019. Полотно, олія. 95х145

 

«Ми вже настільки звикли до комфорту та функціональності наших меблів, освітлення, предметів інтер’єру, що не замислюємося, чому вони виглядають саме так, хто першим придумав таку форму, додумався використати саме цей матеріал. Але в історії людства ставалися злами, які спонукали до створення нових речей, – розповідає організаторка виставки ZLAM, креативна директорка ТЦ Домосфера та D.HUB Наталія Кравець. – Наприклад, відоме подружжя дизайнерів Чарльз та Рей Імзи винайшли технологію формовки фанери, коли на замовлення ВМФ США експериментували з виготовленням біоморфних шин для підтримки кінцівок солдатів, поранених під час 2-гої Світової війни. Технологія та матеріал виявилися настільки вдалими, що й дотепер використовуються у виробництві. На виставці ж ZLAM буде представлено культове крісло Імзів – Lounge Chair, яке журнал Time оголосив кращим предметом дизайну ХХ ст.»

 

 

Не тільки суспільні зворушення стають каталізатором створення нового. Особисті проблеми, пристрасті, залежності теж намагаються ламати людину. «Історія сучасного українського художника Євгена Петрова – приклад того, як справжній злам спини у підлітковому віці закрив для Євгена двері у спортивну кар’єру, але відкрив у світ живопису, — говорить Олександр Щелущенко, директор «Галереї «ЦЕХ», співорганізатор виставки. – Першою картиною, яку написав Петров, була троянда для медсестри, яка його доглядала. А зараз – це єдиний художник, що розробив власний метод, за яким пише двометрові акварелі, що вражають деталізацією, неймовірно реалістичною грою кольорів та іронією сюжетів».

 

Юрій Зименко. Шафа з колекції Numbers Game

 

Протягом виставки на площі D.HUB відбуватимуться екскурсії, лекції українських дизайнерів, показ авторського кіно про художника Миколу Білоуса, який винайшов унікальний метод гармонізації кольорів, дискусії між дизайнерами, мистецтвознавцями, галеристами, піарниками про місце та вибір предметів мистецтва в інтер’єрі, а також, що важливіше: контент або PR.

Більше про виставку ZLAM на сторінці події на фейсбуці: https://www.facebook.com/events/2775172176048942/ та сайті: https://d-hub.com.ua/

Отже

де: креативний простір D.HUB, Столичне шосе, 101, ТЦ Домосфера, 3 поверх
коли: 27.08-13.09.20
час: 10:00-20:00
що: картини українських художників Миколи Білоуса, Євгена Петрова та Рустама Мірзоєва
предметний дизайн від українських зірок Вікторії Якуши (FAINA Design), Катерини Соколової (NOOM home), Дмитра Сівака (Sivak + Partners), Ігоря Гавриленка та Костянтина Кофти (Sergey Makhno Architects та кутюр-студия Kofta), Юрія Зименка (Design Studio Yuriy Zimenko), Святослава Зброя (ODESD2), Юлії Яланжи (Yalanzhi objects), Нікіти Букороса та Дмитра Козіненка (WOO)
легенди світового дизайну від культових особистостей Gerrit Thomas Rietveld, Le Corbusier&Pierre Jeanneret&Charlotte Perriand, Arne Jacobsen, Charles & Ray Eames, Carlo Mollino, Verner Panton
історії та ZLAMні моменти
інтерактиви
лекції та дискусії
перегляд кінофільмів про мистецтво та дизайн
екскурсії із сюрпризами
хто: організатор проекту — Наталія Кравець, креативна директорка ТЦ Домосфера та D.HUB, головний дизайнер виставки – Юрій Зіменко, дизайнер інтер’єрів, керівник Design Studio Yuriy Zimenko, співорганізатор – Олександр Щелущенко, директор «Галереї ЦЕХ», координатори та медіа-підтримка – Анастасія Белогривцева, головна редакторка HIS.UA, Олег Клименко, управляючий директор Home Ideas Supply
чому: тому що мистецтво на ZLAMі здатне розбити межі звичайного.

 

English version 

 

How art and design at ZLAM break the boundaries of the ordinary

The stars of Ukrainian and the legends of the world furniture design, paintings by contemporary Ukrainian artists – the residents of the most mysterious «TSEKH gallery » — have been combined into ZLAM exhibition-history: art meets design.

Each exhibit has its own peculiarity: for example, the work «Forest» by artist Nikolai Belous is a four-meter canvas and is one of the tallest paintings. And for the cabinet of Yuri Zimenko from the Numbers Game collection, which exists in a single copy, not only brass numbers were hand-carved, but also special niches for them. For the first time, Rustam Mirzoev’s painting «Heat», armchairs «Bubble» by Svyatoslav Zbroy and «Yellow Brick» Dmitry Sivak’s will be exhibited.

“We are already so used to the comfort and functionality of our furniture, lighting, and interior items that we don’t think about why they look exactly like this, who was the first to come up with such a form, thought of using this particular material. But in the history of mankind there have been fractures, ZLAMs, which pushed to create new things, — says Natalia Kravets, the organizer of the ZLAM exhibition, the creative director of the Domosfera shopping centre and D.HUB. “For example, the famous couple, Charles and Ray Eames, invented the plywood molding technology when by order of the US Navy, they experimented with the creation of biomorphic tires to support the limbs of soldiers wounded during World War II. The technology and material turned out to be so successful that they are still used in production. The iconic Eames armchair – Lounge Chair, which Time magazine has declared as the best design item of the 20th century, will be represented in the ZLAM exhibition. “

Not only social processes become the reason of creation of something new. Personal problems, passions, addictions also try to break a person. “The story of the modern Ukrainian artist Yevgeny Petrov is an example of how a real spine fracture in adolescence closed the doors for him to a sports career, but opened the doors to the world of art,” says Alexander Shchelushchenko, the director of the “TSEKH Gallery”, co-organizer of the exhibition. — The first picture painted by Yevgeny was a rose for a nurse who looked after him. And now he is the only artist who has developed the author’s method and writes striking, detailed rich in colour, very ironic two-meter watercolors. “

During the exhibition, D.HUB creative space will host excursions, lectures by designers, and the show of author’s film about the artist Nikolai Belous, who invented a unique method of colour harmonization. There will also be discussions between designers, art critics, gallery owners, PR managers about the place and choice of art objects in the interior, as well as what is more important: content or PR.

More information about the ZLAM exhibition is on the event page on Facebook: https://www.facebook.com/events/2775172176048942/ and the website: https://d-hub.com.ua/

Charles & Ray Eames, Lounge Chair & Ottoman

 

so• where: D.HUB creative space, Stolichnoe shosse, 101, Domosfera shopping centre, the 3rd floor• when: 27.08-13.09.20• time: 10:00-20:00•what:

— paintings by Ukrainian artists Nikolai Belous, Evgeny Petrov and Rustam Mirzoev

— interior object design from Ukrainian stars Victoria Yakusha (FAINA Design), Ekaterina Sokolova (NOOM home), Dmitry Sivak (Sivak + Partners), Igor Gavrilenko and Konstantin Kofta (Sergey Makhno Architects and couture studio Kofta), Yuriy Zimenko (Design Studio Yuriy Zimenko), Svyatoslav Zbroy (ODESD2), Yulia Yalanzhi (Yalanzhi objects), Nikita Bukoros and Dmitry Kozinenko (WOO)

— world design legends from cult personalities Le Corbusier&Pierre Jeanneret&Charlotte Perriand, Arne Jacobsen, Charles & Ray Eames, Carlo Mollino, Verner Panton, Gerrit Thomas Rietveld, Mariano Fortuny y Madrazo, Eero Saarinen, Greta Magnusson-Grossman- stories and ZLAM moments — interactives — lectures and discussions — watching movies about art and design

— excursions with surprises

• who: project organizer — Natalia Kravets, the creative director of the Domosfera shopping centre and D.HUB; chief designer of the exhibition — Yuriy Zimenko, interior designer, the head of Design Studio Yuriy Zimenko; co-organizer — Alexander Shchelushchenko, the director of the “TSEKH Gallery”, coordinator and media support — Anastasia Belogrivtseva, chief editor of HIS.UA, Oleg Klimenko, the managing director of Home Ideas Supply

  • why: because creativity at ZLAM is able to break the boundaries of the ordinary

— Rustam Mirzoev. Heat. 2019. Oil on canvas. 95×145- Nikolay Belous. On vacation. 2019. Canvas, acrylic. 140×190- Yuriy Zimenko. Cabinet from the Collection Numbers Game

— Charles & Ray Eames, Lounge Chair & Ottoman

МІТЄЦ предоставляет авторам текстов и героям сюжетов свободную площадку для высказываний, но оставляет за собой право не разделять их взгляды.